Хто і як регулює діяльність брокера?

Біржовий брокер – посередник між інвестором і біржею. З одного боку, це партнер і асистент (штатні аналітики надають свіжу інформацію про настрої ринку та допомагають сформувати інвестиційний портфель). З іншого – обов’язковий інститут, без якого інвестор не може працювати з фінансовою біржею та низкою цінних паперів. Хто контролює брокерську роботу, які функції в цих організацій і чим регламентована їхня діяльність — читайте далі.

Які інстанції контролюють діяльність біржових брокерів України

Діяльність брокерів відбувається в правовому полі України відповідно до Господарського та Цивільного кодексів, а самі організації прямо або опосередковано підпорядковуються:

·         Державній фіскальній службі (ДФС);

·         Національному банку України (НБУ);

·         Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР);

·         Об’єднанню професійних учасників фондового ринку (ОПУФР).

Остання організація – добровільна та неприбуткова, виконує функції етичної комісії.

Види контролю

Почнемо з інститутів, які безпосередньо контролюють брокерів. Національна комісія задає тон біржовій діяльності в країні. Серед її функцій:

·         розроблення, запровадження та контроль за виконанням регуляторних актів на ринку цінних паперів;

·         видавання ліцензій на брокерську діяльність;

·        реєстрація емісії цінних паперів українських підприємств та іноземних компаній, які хочуть працювати з українськими інвесторами;

·         кураторство корпоративного управління акціонерних товариств;

·         регулювання роботи Центрального депозитарію України.

Контроль Державної фіскальної служби зводиться до ревізії легальності та бухгалтерського обліку брокера. Водночас Податковий кодекс України регулює деякі аспекти безпосередньої діяльності таких фахівців.

ОПУФР працює над нормами професійної етики та контролює, наскільки брокери її дотримуються. 

Зокрема, до безпосередніх функцій належать:

·         запровадження етичних норм;

·         розроблення рекомендацій і стандартів;

·         досудовий арбітраж спорів;

·         контроль за дотриманням внутрішнього статуту.

Національний банк України працює в суміжній сфері й безпосередньо не контролює фондові ринки та біржову діяльність в Україні. Але монетарна політика НБУ впливає на умови роботи брокерів.

Повноваження інстанцій з перевірки

Регуляторні інститути взаємодіють з фінансовими брокерами в межах своїх функцій. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку перевіряє компанії на етапі реєстрації, видає ліцензії та ініціює процедуру їх відкликання, якщо брокер працює з порушеннями.

Фіскальна служба планово перевіряє облік, дозвільні документи та ініціює позапланові перевірки. Якщо в результаті перевірки виявлено порушення, інспектор ДФС інформує про це державні органи контролю, досудового розслідування тощо. 

Об’єднання професійних учасників, крім рекомендаційних і наглядових функцій, виконує регуляторну. Члени комісії виносять дисциплінарні стягнення порушникам стандартів і правил ОПУФР. 

Брокерська ліцензія

Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» вимагає обов’язкового ліцензування брокерської діяльності. Ліцензію видає Національна комісія після отримання та перевірки пакета документів. Потенційному брокеру треба підготувати:

·         заяву та витяг із Держреєстру;

·         нотаріально завірену копію статуту та дані про акціонерів;

·         дані про причетних осіб та їхні посади / частки в інших компаніях;

·         відомості про внесений статутний капітал (1 мільйон гривень для брокерської діяльності);

·         іншу інформацію.

Якщо документи в порядку, ліцензію видають упродовж трьох місяців після сплати мита, а строк її дії необмежений.

Дії інстанцій з перевірки в разі порушень

Біржовий брокер працює під суворим контролем, а порушення передбачають адміністративну та/або кримінальну відповідальність.

Інспектори НКЦПФР проводять планові та позапланові перевірки, бесіди з керівниками брокерських компаній, інвесторами, фахівцями, організовують навчальні семінари. Виявлені порушення є приводом для ініціювання ґрунтовної перевірки, а підтвердження підозр загрожує штрафом, відкликанням ліцензії, забороною займатися фінансовою діяльністю, кримінальним терміном посадовим особам.

ОПУФР вводить дисциплінарні санкції в межах своїх повноважень і може ініціювати додаткові перевірки і розслідування, якщо виявлено факт порушення закону України. 

Стислий висновок

Брокери проходять багаторівневу перевірку на етапі створення компанії, отримання ліцензії і в процесі роботи. Якщо компанія почала відкрито надавати послуги та є юридично чистою ― українці можуть сміливо користуватися її послугами. 

Популярні статті

Замовте безкоштовну консультацію щодо послуг ТОВ «ФРIДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»