Що таке ВВП?

Тут ми по можливості доступно та без зайвого занурення в термінологію розберемося:

  1. Що таке валовий внутрішній продукт (ВВП) країни?

  2. Як за його зростанням або падінням можна судити про вектор руху країни?

  3. Які є види ВВП і що показує кожен з них?

  4. Що таке ВВП на душу населення, для чого потрібен цей показник?

  5. Яке значення все це має для інвестора, який обмірковує, чи варто йому зайти на ринок? 

Стаття корисна читачам, що хочуть навчитися розбиратися в макроекономіці та термінології, а також розуміти, що говорять ці процеси про наше життя тут і зараз. 

Визначення валового внутрішнього продукту 

Це сумарна вартість послуг і товарів, що були вироблені на території держави протягом календарного року. Не має значення, кому юридично належать виробничі потужності, природні та трудові ресурси, обладнання, інші чинники (засоби), використані для створення кінцевих товарів. Якщо на території умовного Києва працює фабрика, що належить австрійському власникові, створені нею кінцеві продукти враховуються при розрахунку ВВП України. 

«Але хіба продукція нашої гіпотетичної фабрики не повинна враховуватися у ВВП Австрії?» — можливо, запитає читач. Відповідаємо: повинна і враховується, але при розрахунку іншого показника — валового національного продукту (ВНП). При його розрахунку якраз враховується юридична приналежність, а не фактичне розташування виробничих потужностей і ресурсів. 

Що таке ВВП країни? 

Цей показник застосовують у всьому світі для вимірювання темпів економічного зростання та розвитку. Він обчислюється в національній валюті. При необхідності — наприклад, коли потрібно порівняти валові внутрішні продукти декількох територій — можна перерахувати їх в загальносвітовій валюті — доларах США.

 

 

Динаміка цього показника може бути й умовно, і міцно пов'язана з позицією та станом національної валюти. Наприклад, скільки б не ріс ВВП Китаю, безпосередньо це не пов'язано зі стабільністю юаня, оскільки обіг китайської національної валюти на міжнародному ринку невеликий.

 

Прогноз за цим показником для України стає більш сприятливим. Наша держава нарощує виробництво продукції на експорт, зростає споживання всередині країни, збільшується купівельна спроможність населення, потроху приходять закордонні компанії, щоб налагодити тут свої виробництва. 

Що входить до ВВП? 

При його визначенні враховують тільки офіційно зареєстровані угоди. Не беруть до уваги товари і послуги з тіньової економіки, прибуток самозайнятих людей, безоплатно надані послуги — усе, що не потрапило в дані за нарахованими податками та не враховується службами статистики. Також не підлягає додаванню до ВВП того, що не може бути визначене як кінцевий товар або послуга. Не входять сюди, наприклад, угоди з цінними паперами, різні операції зі вторинною нерухомістю, фінансові угоди тощо. 

Види ВВП та їхнє значення 

Не слід змішувати поняття номінального ВВП і реального. Якщо ВВП обчислюється в цінах «сьогоднішнього дня» — значить, йдеться про номінальний валовий продукт. Він нічого не говорить про розвиток економіки загалом, але важливий для розуміння динаміки сегмента. Якщо рік тому вартість виробленого товару становила сто гривень, а в цьому році — двісті, це не обов'язково означає, що ми маємо двократне зростання виробництва. Це може лише означати, що витрати на виробництво продуктів значно виросли при тому ж обсязі виробництва. 

Реальний ВВП виражають у незмінній (зіставленій) ціні, тобто з урахуванням інфляції. За базу можна брати будь-який рік, зокрема майбутній. Оці підрахунки потрібні якраз для того, щоб показати реальний стан національного виробництва. А також для історичного зіставлення — адже важливо бачити динаміку. 

Є різні методи визначення ВВП. Вони використовують різні індекси та формули. Основних методів три: 

  1. За прибутками (також його називають розподільчим). За основу беруть прибутки власників господарських суб'єктів, що діють на території країни. Беруть до активу і резидентів, і нерезидентів.

  2. За видатками (його називають виробничим методом) — на базі витрат, які господарчі суб'єкти понесли на придбання товарів або оплату послуг. Щоб зробити розрахунки, підсумовують платежі за низкою напрямків, включно зі споживчими витратами та держзакупівлями.

  3. За доданою вартістю. Враховується підсумкова сума, витрачена на виробництво товарів і послуг для експорту та внутрішнього споживання. Застосовується, коли потрібно з'ясувати їхню ринкову оцінку. 

А що таке ВВП на душу населення? Це показник, який використовується, коли потрібно порівняти рівень життя різних країн й ефективність їхніх економік. Щоб зіставити продуктивність їхньої праці між собою, використовується формула, у якій ВВП поділяють на кількість людей, що перебувають у країні на даний момент. 

Що означає для інвестора зростання ВВП? 

Інвестору, трейдеру та будь-якому учаснику міжнародної діяльності потрібно розуміти перспективи економіки країни, куди вони планують зайти зі своїми ресурсами. Корисно мати уявлення про те, як йдуть справи з виробництвом, споживанням, імпортом товарів та які є перспективи. 

Для інвестора динаміка, а не розмір валового внутрішнього продукту, — максимально інформативний показник. Що стабільніше його зростання, то стійкіша економічна ситуація та, зокрема, стан національної валюти. А ось несподіване зростання або падіння ВВП можуть істотно вплинути на економічні перспективи держави. І тоді визначального значення набуває розмір економіки: що вона більша, то менший вплив матимуть на неї коливання курсу, які відрізняються від очікуваних. 

Разом із рівнем безробіття та інфляцією валовий внутрішній продукт — найважливіший показник макроекономічного спрямування. Він визначає очікування та перспективи інвесторів, інвестиційний клімат загалом та формує прогнози для національних економіки й валюти.

Популярні статті

Замовте безкоштовну консультацію щодо послуг ТОВ «ФРIДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»