Freedom Holding Corp. отримав виручку $316 млн за 1 квартал 2024 фінансового року

За три місяці, що закінчилися 30 червня 2023 і 2022 років, виручка Freedom Holding Corp. склала $316,2 млн і $172,5 млн відповідно.

Виручка за звітний період була значно вищою, ніж за квартал, що закінчився 30 червня 2022 року. Переважно це пов'язано зі збільшенням відсоткових доходів, чистого прибутку від торговельних цінних паперів і доходів від страхових компаній між двома періодами. Це збільшення частково компенсувалось зростанням чистого збитку за похідними фінансовими інструментами.

Основні зміни виручки на $143,7 млн, або 83%, відбулися у зв'язку з нижченаведеними факторами.

 • Відсоткові доходи холдингу підвищилися на 207,5%, або $100,7 млн. Це обумовлено збільшенням власного портфеля цінних паперів, а також виданих банківських позик. Більш того, в цьому кварталі клієнти брокера активніше торгували, фінансуючи власні позиції за допомогою маржинального кредитування.
 • Чистий прибуток від торговельних цінних паперів підвищився на 617,7%, або $27,3 млн. Протягом звітного періоду Freedom Holding Corp. реалізував прибуток за торговельними цінними паперами в розмірі $10,8 млн. Також холдинг визнав нереалізований чистий прибуток у зв'язку з позиціями за цінними паперами, які не було продано станом на 30 червня 2023 року, у розмірі $21 млн. 
 • Доходи від страхової діяльності підвищилися на 85,2%, або $20,6 млн, що стало можливим за рахунок розширення страхового бізнесу.
 • Чистий прибуток за операціями з іноземною валютою підвищився на 320,2%, або $14,7 млн. 
 • Чистий (збиток)/прибуток від похідних фінансових інструментів зменшилися на 2517,5%, склавши $31,8 млн збитку. 

Витрати Freedom Holding Corp. у першому кварталі 2024 фіскального року збільшилися на 92%, або $111,1 млн. Це пояснюється збільшенням відсоткових витрат, заробітної плати та премії, загальних та адміністративних витрат. Останні два показники зросли з огляду на активний розвиток бізнесу та діяльності, що приносить дохід, а також інтеграцію цілей з придбання компаній. Нижче описано основні критерії, що вплинули на зміну витрат:

 • на збільшення процентних витрат на $55 млн, або 137%, вплинуло їх збільшення за короткостроковим фінансуванням за допомогою угод РЕПО у зв'язку з розширенням обсягу такого фінансування, а також підвищення процентних витрат за депозитами клієнтів;
 • зростання витрат на заробітну плату і бонуси на $15,2 млн, або 93%, відбулося через розширення діяльності холдингу та загалом посилення робочої сили за рахунок найму і придбань;
 • зростання загальних та адміністративних витрат на $12,9 млн пояснюється витратами на благодійність і спонсорство.

  Чистий прибуток холдингу склав $67,9 млн. Прибуток на акцію FRHC, розрахований виходячи із середньозваженої кількості акцій у 58,5 млн штук, склав $1,16. Інший сукупний дохід зменшився з $84,5 до $67,6 млн. Активи холдингу зросли на 29% — з $5,085 до $6,540 млн. Зобов'язання збільшилися на 32% - з $4,314 до $5,714 млн.

  Станом на 30 червня 2023 року кількість брокерських клієнтських рахунків холдингу становила 399 тис., що на 25 тис., або 7%, більше, порівняно з кількістю брокерських клієнтських рахунків на 31 березня 2023 календарного року.

 
 

Популярні статті

Замовте безкоштовну консультацію щодо послуг ТОВ «ФРIДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»