Чи варто панікувати через падіння обсягів золотовалютних резервів України

Протягом першого кварталу 2021 року Україна втратила 2,1 млрд дол. золотовалютних резервів, або 7,2% від обсягу станом на кінець 2020 року (рис. 1). Розберемося, наскільки це критично для економіки України.

Рис. 1. Динаміка ЗВР України у 2021 р., млн дол.*

*Розроблено ФФУ за даними НБУ та МВФ


Золотовалютні резерви (ЗВР) – це зовнішні високоліквідні активи Національного банку України у золоті та іноземній валюті.  Вони використовуються для проведення інтервенцій на валютному ринку та забезпечення платежів державних органів. Відповідно до загальноприйнятої методики, ЗВР розраховуються у доларах США.

Переважна частина ЗВР України (майже 95%) – це активи в іноземній валюті, решту майже повністю складає монетарне золото (табл. 1).

ЗВР України зберігаються у висококласних іноземних банках та надійних фінансових інструментах. Під час формування структури та управління резервами Нацбанк в першу чергу спирається на такі критерії, як безпечність, ліквідність та дохідність (критерії вказані в порядку пріоритетності).

Станом на 1 квітня переважну частину ЗВР (85,2%) становили цінні папери (рис. 2).

Рис. 2. Структура ЗВР України у розрізі інструментів, млрд дол.*

*Розроблено НБУ

Національний банк залучає до міжнародних резервів України лише цінні папери із найбільш високими рівнями надійності (відповідно до ренкінгу провідних міжнародних рейтингових агентств) (рис. 3).


Рис. 3. Структура портфелю цінних паперів у ЗВР України, млрд дол.*

*Розроблено НБУ


Найбільш істотне падіння резервів цього року відбулося у березні (табл. 2), коли вони зменшилися на 5,28%.

Основними причинами зменшення обсягу резервів у березні виступили наступні чинники:

  1. Операції з управління державним боргом. Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу склав майже 1,3 млрд дол. Крім того, було сплачено 508,2 млн дол. за кредитними програмами МВФ.
  2. Переоцінка фінансових інструментів внаслідок зміни їх ринкової вартості та курсів валют. Фінансові інструменти, що входять до складу ЗВР України, у березні втратили 250,3 млн дол. вартості.

Можна сказати, що вищенаведені причини є умовно тимчасовими. Так, графік платежів з обслуговування та погашення державного боргу у 2021 році є нерівномірним, після березня наступні значні виплати припадають аж на вересень. Щодо переоцінки фінансових інструментів, березнева зміна їх вартості є наслідком циклічних коливань світової економіки, а не сталою тенденцією.

Одним із найважливіших та водночас найпростіших критеріїв достатності ліквідних запасів країни для нормального функціонування економіки є відношення ЗВР до прогнозованого обсягу майбутнього імпорту. Вважається, що резерви країни знаходяться на безпечному рівні, якщо вони покривають 3 місяці майбутнього імпорту. Поточний обсяг ЗВР України покриває 4,3 місяці майбутнього імпорту (на 43% більше норми), що є, безумовно, позитивним сигналом.

Таким чином, можна зробити висновок, що поточне падіння ЗВР не є критичним та саме по собі не має призвести до негативних наслідків в економіці України. Проте варто зазначити, що в разі збереження негативної динаміки обсягів ЗВР зменшиться рівень довіри інвесторів (в першу чергу міжнародних) до України як до емітента, що спричинить зростання вартості запозичень для уряду та девальвацію національної валюти.

Популярні статті

Замовте безкоштовну консультацію щодо послуг ТОВ «ФРIДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»