Що таке біржа і як вона працює?

Отже, що таке біржа: простими словами про все, що з нею пов'язано. Що це за ринок, для кого та навіщо він потрібен, як регулюється й кому буде цікавий? Одразу обмовимося, що є багато видів бірж: валютні, товарні, опціонні, ф'ючерсні тощо. Є й екзотичні варіанти, наприклад, Алсмеєрська біржа з продажу квітів.

 

Ми розглядатимемо особливості та функції фондових бірж, створених для укладення угод на фондовому ринку. Такі організації функціонують у всіх країнах з ринковими економіками.

 

 

В Україні одинадцять фондових бірж, головні відділення яких розташовані в Києві, Дніпрі та Миколаєві, а в інших містах діють їхні філії.

 

Що таке біржа і як вона працює?

 

Це ринок, де зустрічаються продавці та покупці для торгівлі акціями, облігаціями, іншими цінними паперами та фінансовими інструментами. Тут продають і перепродують цінні папери, тут формується їхня ринкова вартість, розробляються стандарти роботи для всіх учасників ринку.

 

Біржа працює за певними правилами, серед яких слід згадати насамперед державне регулювання. Саме так можна забезпечити гарантію виконання угод і загальну надійність ринку. Завдяки суворому дотриманню правил і контролю за їхнім виконанням, а також вдосконаленню технологій мінімізуються ризики для учасників процесу.

 

Для чого призначена біржа?

 

Сюди приходять, щоб укласти угоди з купівлі та продажу акцій, облігацій, інвестиційних паїв, купити або продати їх за справедливою ціною. Ось чим займається фондова біржа: виступає місцем, регулятором і гарантом угод для продавців, посередників і покупців.

 

Основні функції фондової біржі:

 

 1. Посередництво. Одна з ключових функцій — забезпечити всім сторонам процесу комфортні й безпечні умови для торгівлі цінними паперами. І завдяки тому, що папери обертаються на біржі, підтримується їхня ліквідність і широка доступність для інвесторів.

 2. Регуляція. Біржа коригує та змінює процедури торгів відповідно до змін технічної бази та різних тенденцій світових ринків.

 3. Індикація. На фондовій біржі визначаються вартість і привабливість цінних паперів різних видів, біржа прагне забезпечити вірогідні котирування та надійну торгівлю.

 

Хоча низку цінних паперів продають і поза біржею, є навіть назва для цього способу торгівлі — позабіржовий. Причому учасниками можуть бути ті ж сторони, які діють на біржі: брокери, інвестори, інвестиційні компанії, банки. Однак позабіржові угоди не контролюються та не захищені від шахрайства, тому учасники таких торгів значно ризикують.

 

Угоди на фондовій біржі укладаються моментально, а сучасна технічна база дає змогу здійснювати мільйони операцій за секунду. І це аж ніяк не те гучне місце зі старих фільмів, де люди, обвішані телефонами, не зводять погляду з величезних табло, раз у раз щось вигукуючи в трубку. Вже давно учасники цього ринку працюють дистанційно — немає потреби кудись їхати та возитися з паперами, все доступно в електронному вигляді.

 

Існують реєстри цінних паперів, які ведуть компанії-реєстратори. У цих реєстрах прописані власники й емітенти, кількість акцій у конкретних акціонерів. Ними можуть користуватися й власне емітенти, відстежуючи нарахування дивідендів. Реєстратори — ліцензовані учасники ринків, а для перевірки дійсності ліцензій існують спеціальні довідники.

 

Облік активів інвесторів — завдання депозитаріїв. Це інші спеціальні компанії, які також працюють за ліцензіями.

 

Як посередники працюють брокери або брокерські компанії. Вони можуть лише втілювати в життя стратегію самого дилера, від імені якого виступають, а можуть діяти від імені фонду на основі довірчої угоди, самостійно розпоряджаючись коштами покупця.

Як бачимо, учасників процесу багато, й вся їхня діяльність повинна бути підпорядкована певним правилам і регламентам. Тому тепер, розібравшись у загальних рисах, що таке біржа і як вона працює, перейдемо до деталей.

 

Регулювальні та контролювальні органи

 

Фондова біржа має не тільки функції, але й низку чітких завдань:

 

 • забезпечити стабільність роботи ринку цінних паперів;

 • визначати їхню об'єктивну ціну, забезпечувати умови для обігу та доступність інформації про інструменти цього виду;

 • забезпечувати гарантії угод, укладених учасниками біржі;

 • постійно аналізуючи економічну кон'юнктуру, визначати перспективи розвитку внутрішнього та зовнішнього ринків;

 • сприяти виходу національних емітентів на зовнішні ринки, розвивати співпрацю фінансових і кредитних установ усередині країни та за її межами.

 

Для виконання таких масштабних завдань слід організувати та підтримувати жорстку структуру регуляції та контролю.

 

Депозитарно-кліринговий центр

 

Орган, відповідальний за те, щоб придбані цінні папери були вчасно списані з рахунків продавця та доставлені на рахунки покупців. Також він зараховує взаємні зобов'язання з постачання цінних паперів і розрахунків за ними.

 

Розрахункові та клірингові палати

 

Організації, які фіксують взаємні угоди сторін і виконують розрахункові операції. Саме вони відповідають за проведення операцій, тим самим забезпечуючи біржі стабільне функціонування, захищаючи інтереси клієнтів, зміцнюючи державний контроль, мінімізуючи звернення готівки на біржі. Розрахункові (клірингові) палати розрізняються:

 

 • за власністю — державні або приватні;

 • за територіальним охопленням — місцеві, регіональні, національні, міжнародні;

 • за типом роботи — традиційні та автоматизовані.

 

У клірингових палатах збираються дані про заплановані платежі. Палата враховує ці дані, сортує та зараховує взаємні вимоги. Тобто сторони, уклавши угоду, звертаються до розрахункової палати для її реєстрації та наступні дії вчиняють вже з самою палатою. В її компетенції здійснення взаємозаліків та перерахунків за угодами, фіксування фінансового стану учасника біржі. На розрахункову палату покладається відповідальність за угоди, які були зареєстровані, — це є для продавця гарантією, що він отримає кошти.

 

На фондових і товарних біржах розрахункові (клірингові) палати часто створюють ініціативні групи впливових гравців. Це може бути і центральний банк, і організація під егідою великого комерційного банку, й дочірня компанія самої біржі.

 

Загальне керівництво біржею здійснює керівний орган, наприклад, рада директорів, яка діє на підставі статуту. У статуті біржі визначені принципи та порядок управління, склад членів правління, порядок створення та ключові функції, покладені на біржові органи.

Популярні статті

Замовте безкоштовну консультацію щодо послуг ТОВ «ФРIДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»