Що таке андеррайтинг цінних паперів?

Один з найбільш неочевидних термінів для новачків — це андеррайтинг, що походить від англійських слів "under writing". У мережі можна знайти багато суперечливих пояснень, але все-таки хочеться розібратися: в разі цінних паперів андеррайтинг — це що?

 

На фондовому ринку андеррайтинг — це процес, при якому брокер залучає капітал для клієнта (компанії або уряду), організувавши первинне публічне розміщення акцій (IPO). За запитом клієнта брокер також може провести вторинне розміщення акцій (SPO), якщо початково залученого капіталу виявилося недостатньо.

 

Коли компанія підписує договір з андеррайтером, вона може вибрати один з трьох основних видів зобов'язань:

 

1. Тверда прихильність — андеррайтер зобов'язується викупити весь випуск акцій за заздалегідь визначену ціну. Якщо пізніше він не зможе перепродати весь випуск на вторинному ринку, андеррайтер бере на себе повну фінансову відповідальність за будь-які непродані акції.

2. Максимальні зусилля — найбільш поширена форма зобов'язань з трьох перерахованих. Хоч андеррайтер сумлінно зобов'язується продати якомога більшу частину випуску за погоджену ціну, на нього не покладається фінансова та/або юридична відповідальність за будь-які непродані акції.

3. «Все або нічого» — якщо весь випуск акцій не продасться за ціну пропозиції, угода анулюється, й андеррайтер не отримує жодної компенсації.

 

Повертаючись до того, що таке андеррайтинг, важливо відзначити стадії, які андеррайтер проводить до початку IPO. Експерти виділяють три основних етапи:

 

  1. планування;
  2. оцінка термінів і попиту;
  3. структура емісії (тобто випуску) акцій.

 

Етап планування включає вивчення цільової території, формулювання причини для залучення інвестицій та оцінку очікуваного попиту з боку інвесторів. На етапі визначення термінів і попиту андеррайтер повинен оцінити поточні ринкові умови, побажання інвестора та його досвід, прецеденти й еталонні пропозиції, а також поточний потік новин, щоб визначити оптимальні терміни та попит на розміщення. Нарешті, на останньому етапі андеррайтер повинен прийняти рішення щодо структури емісії: орієнтуватися на поодиноких інвесторів або на великі організації, на внутрішній або міжнародний випуск.

 

Підводячи підсумок, андеррайтинг цінних паперів — це не тільки послуги із залучення капіталу, але й, у деяких випадках, компенсація за можливу відсутність прибутку. Якщо цінні папери, щодо яких у інвестора з андеррайтером була укладена угода, все ж потрапляють до зони ризику, за умовами «твердої прихильності» андеррайтери або їхні співробітники зобов'язані викупити ці папери за заздалегідь встановлену ціну. Після цього папери перепродуються на вторинному ринку або іншим інвесторам, або дилерам (які самі почнуть шукати нових покупців).

 

Популярні статті

Замовте безкоштовну консультацію щодо послуг ТОВ «ФРIДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»