Що таке депозитарні розписки?

Депозитарні розписки: що це, випуск та обіг на фондовому ринку

Купівля акцій, що обертаються на біржах інших країн, для звичайного трейдера може спричинити складнощі. Але компанії-емітенти прагнуть залучити капітал. З цією метою були створені депозитарні розписки, які дають можливість стати акціонером, не купуючи цінних паперів.

Визначення терміна

Депозитарна розписка — це цінний папір, що є посвідченням права власності на оригінальний актив іноземних компаній, але не передає його юридично. Випускається у вигляді сертифіката авторитетним депозитарним банком та дозволяє місцевим інвесторам вкладатися в іноземні компанії, роблячи їх активи внутрішніми для своєї держави.

Вперше такий фінансовий інструмент з'явився у 30-х роках минулого століття у США. Згодом вони поширилися до інших країн. По суті це вторинні цінні папери, що дозволяють обійти заборону на інвестування в активи зарубіжних компаній. Якщо сертифікат виданий на акції емітента, власник може мати право голосу на зборах акціонерів. Він також отримує дивіденди.

Компанія, у яку вкладається інвестор, залучає у такий спосіб джерела фінансування. Це дозволяє запускати та підтримувати інвестиційні програми. Завдяки попиту на акції за кордоном підвищується їхня місцева ринкова вартість. Інвестори з допомогою такого інвестування можуть вкладатися цінні папери іноземних емітентів, і навіть отримувати прибуток підвищення курсу акцій провідних фірм з розвинених країн. Формувати інвестиційний портфель варто з урахуванням своїх переваг та рекомендацій брокера.

Які бувають депозитарні розписки

Основні види депозитарних розписок:

 1. Американські (ADR — American Depositary Receipt). Випускаються на іноземні акції та облігації для торгів у США, переважно великими банками. Торги ведуться на Нью-Йоркській Фондовій Біржі (NYSE) або на Американській Фондовій Біржі. ADR звертаються у доларах, рідше — у євро. Вони бувають спонсорованими та неспонсорованими. У першому випадку папери випускаються з ініціативи великого акціонера чи групи акціонерів, у другому — самого емітента.

 2. Європейські (EDR — European depository receipts). Випускаються банками Європи. обертаються на європейських торгових майданчиках у доларах та євро.

 3. Глобальні (GDR — Global Depositary Receipt). Торгівля ведеться на світових торгових майданчиках, окрім США. За ліквідністю лідирує Лондонська фондова біржа. Такі папери розміщуються поза державою емітента на ринках двох і більше країн. Валюта обігу —  долар, євро.

Існують ще російські депозитарні розписки (РДР). Вони почали випускатися у 2007 році. Такі папери не дуже поширені, адже іноземним компаніям легше набрати необхідну кількість інвестицій на більш відомих платформах. Виплати проводять у рублях.

Чим відрізняються депозитарні розписки від акцій

Акції та депозитарні розписки мають деякі схожі моменти, але відмінності все ж таки існують. Перші є фактичними цінними паперами, другі дають лише право ними розпоряджатися, тобто мають вторинний характер. Інші відмінності:

 1. Номінал — для акції він дорівнює її ціні, для депозитарної розписки — сумарній вартості паперів, що входять до неї. Одна розписка може дорівнювати різному числу акцій (1, 2, 10 або навіть 0,1 її частки).

 2. Оподаткування. Податки з акцій сплачуються з доходу від продажу та дивідендних виплат. Оподаткування розписок від інвестиційного доходу під час угод купівлі-продажу проводиться аналогічно. Щоб зрозуміти, який податок потрібно сплачувати за дивідендами, потрібно знати податкову ставку на виплати в державі, на фондовому ринку якої здійснюються торги, а також про наявність чи відсутність угоди про уникнення подвійного оподаткування. При підрахунку податку необхідно взяти до уваги, що дивіденд нараховується однією акцію.

 3. Торгові та депозитарні витрати. Розписки можуть запропонувати нижчі витрати, якщо порівнювати з акціями, придбаними безпосередньо на іноземному ринку.

 4. Рівень ризику та надійності цих паперів однаковий.

Як випускаються депозитарні розписки

Випуск депозитарних розписок на акції відбувається поетапно:

 1. Емітент проводить емісію цінних паперів та пропонує їх банку до викупу.

 2. Придбані активи зберігаються у банку-кастоді або банку-депозитарії, який випускатиме сертифікати.

 3. Акції реєструються у реєстрі акціонерів з ім'ям хранителя.

 4. Банк-депозитарій отримує сертифікат на загальну кількість акцій. На його підставі базується випуск депозитарних розписок на продаж інвесторам.

Сертифікати реалізуються на торговій  біржі у вигляді брокера. Купити можна вже існуючі цінні папери або нові, випуск яких здійснюється спеціально на запит.

Звернення депозитарних розписок

Що таке депозитарні розписки ми вже розібралися. Але як це працює на практиці? За наявності попиту акції чи облігації зарубіжної компанії випускаються розписки. Вони купуються брокером за дорученням інвестора, який цікавиться конкретними фінансовими інструментами. Купівля здійснюється через відділення брокерської компанії у країні, де знаходиться емітент, або через брокерів, що працюють на його фондовому ринку.

Далі цінні папери надходять у банк-кастоді. Вони зараховуються на рахунок депо депозитарного банку. На його вміст банк видає сертифікат, який дозволяє власнику розпоряджатися активом. Юридично він не є власником цінних паперів, а лише банківським клієнтом. Але це обмежує його можливості. Інвестування відбувається згідно із законодавством країни вкладника, тому складності процесу зводяться до мінімуму.

Депозитарні розписки перебувають у вільному обігу на фондовому ринку. Інвестор здійснює угоди з купівлі-продажу активів. Зміни у складі їх власників фіксуються у реєстрі, який веде банк-депозитарій, який випустив такі сертифікати.

Популярні статті

Замовте безкоштовну консультацію щодо послуг ТОВ «ФРIДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»