Що таке деривативи?

Дериватив — це похідний фінансовий інструмент (цінний папір другого рівня), що представляє собою договір на отримання базового активу (цінного паперу першого рівня або товару).

 

Що таке деривативи, якщо говорити по-простому? Це договір між двома учасниками торгів на біржі, заснований на ціні базового активу в майбутньому. Одна сторона зобов'язується виконати зобов'язання за базовим активом, а друга — прийняти права на його передання в заздалегідь встановлений термін.

 

Інакше кажучи, що таке фінансові деривативи? Це біржові інструменти для укладання термінових угод. Дериватив є похідним від вартості базового активу, а не її копією. Учасники торгів використовують дериватив для спекуляцій (отримання високого прибутку) та хеджування ризиків.

 

Фінансові деривативи бувають поставні (якщо базовий актив — товар, напр. нафта, газ, пшениця і т.п.) та розрахункові (безпоставкові — розраховуються за формулою, ціни суто індикативні, немає поставки базового активу, напр., ф'ючерс на індекс і т .п.).

 

Часто зустрічаються деривативи: ф'ючерси, опціони, форварди.


Ф'ючерс — це біржовий контракт на купівлю/продаж базового активу в майбутньому, але за вартістю, визначеною зараз.


Форвард — позабіржовий аналог ф'ючерсу, умови якого обговорюються між двома учасниками, без втручання та контролю біржі.


Опціон — це право (але не зобов'язання) на укладення угоди купити/продати базовий актив за заздалегідь обумовлену ціну або за нефіксовану ціну, але обчислюється за заздалегідь обумовленою формулою, у визначений договором момент в майбутньому або протягом певного відрізку часу за умови настання обумовленої події або без такого. При цьому продавець опціону має зобов'язання відповідно продати актив або купити його у покупця опціону відповідно до його умов. Початкове придбання опціону часто також платне; таким чином, у разі реалізації опціону покупець в результаті оплачує дві складові частини комплексної угоди. Розрізняють опціони на продаж (put option), на купівлю (call option) та двосторонні (double option).

 

При грамотному використанні деривативу інвестор скорочує ризики та підвищує прибутковість фінансових операцій на фондовому ринку.

Популярні статті

Замовте безкоштовну консультацію щодо послуг ТОВ «ФРIДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»