Що таке дивіденди?

Дивіденди — це виплати, які отримують власники акцій (привілейованих і простих іменних акцій) підприємства за підсумками його роботи, в залежності від кількості та виду цінних паперів, що їм належать.

 

Джерело таких виплат — прибуток компанії від господарської діяльності. Фінальна сума дивідендів розраховується на основі чистого прибутку підприємства, тобто з тих грошей, які залишилися в "сухому залишку" після сплати всіх податків, бюджетних зборів та інших обов'язкових виплат (чистого прибутку).

 

Акціонерне товариство має ще два джерела нарахування дивідендів: спецфонд і резервний капітал АТ. Виплати з цих джерел здійснюються тільки для привілейованих акцій.

 

Що значить "дивіденди" в бухгалтерському обліку? Це частина чистого прибутку, яку юридична особа розподіляє між усіма власниками відповідно з часткою їхньої участі в статутному капіталі підприємства.

 

Дивіденди зазвичай виплачуються грошима, рідше — в "натуральній" формі, тобто майном підприємства, якщо це передбачено статутом.

 

Згідно з українським законодавством, акціонерні товариства (АТ) можуть виплачувати дивіденди акціонерам тільки грошима, підприємствам іншої форми власності — товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), публічні акціонерні товариства (ПАТ) — дозволено здійснювати "натуральний" розрахунок за умови, що таке рішення було прийняте на колективних зборах.

 

Рішення про терміни та розміри виплат в АТ приймає головний орган товариства — загальні збори акціонерів.

 

Розмір виплати залежить від типу акції — документа, що підтверджує право її власника на отримання доходу (дивідендів).

 

Акції можуть бути:

  1. простими;
  2. іменними;
  3. на пред'явника;
  4. привілейованими.

 

Привілейовані акції дають своїм власникам перевагу при отриманні виплат, але позбавляють їх права брати участь в управлінні компанією, якщо інше не прописано в статуті підприємства.

Дивіденди: що це таке? Дивіденди вважаються пасивним прибутком і підлягають оподаткуванню. Розмір податку варіюється й залежить від того, хто є емітентом акцій і отримувачем виплат за ними.

 

Коли емітентом акцій виступає підприємство-платник податку на прибуток, а одержувачем — фізособа (в тому числі нерезидент), податок становить 5% від суми виплати.

 

У разі якщо акції випустила юридична особа — платник єдиного податку, з фізосіб-отримувачів дивідендів стягується 9% податку.

 

Додатково утримується 1,5% військового збору.

 

Юрособи-резиденти сплачують 18% податку з отриманих дивідендів. Для юросіб-нерезидентів оподаткування складніше: вони платять 18% податку на прибуток і 15% податку з прибутку нерезидента.

 

Краще зрозуміти, що таке дивіденди, допоможе низка законів України:

  1. Цивільний кодекс;
  2. господарський Кодекс;
  3. ЗУ "Про господарські товариства";
  4. ЗУ "Про акціонерні товариства"

 

Популярні статті

Замовте безкоштовну консультацію щодо послуг ТОВ «ФРIДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»