Що таке інвестиційний ринок?

Капіталізм не може існувати без такого явища, як інвестиційний ринок. Його діяльність регулює попит, допомагає знайти оптимальні шляхи вкладення грошових коштів і способи мінімізації фінансових ризиків. Окрім того, саме на ньому встановлюються ринкові ціни з урахуванням поточної кон'юнктури і регулюється обіг вільного капіталу. Ринок інвестицій створює ліквідність для активів, що дозволяє швидко отримувати за них гроші шляхом укладання угод купівлі-продажу відповідно до актуальної вартості. Яскравим і впізнаваним прикладом є Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE), де торгівля обчислюється трильйонами доларів в день. 

Що таке інвестиційні ринки

В загальному розумінні інвестиційний ринок ─ це певна сукупність економічних відносин між продавцем і покупцем (учасниками) інвестиційних послуг. Вони побудовані на принципах вільної конкуренції, а також партнерства між суб'єктами, що проводять інвестиційну діяльність. Завдяки цьому полегшується торгівля фінансовими активами між продавцями і покупцями. Ринок відстежує і правові відносини між суб'єктами на предмет їх згоди з внутрішніми правилами і законодавчими нормами. Тим самим забезпечується безпека проведених транзакцій. 

Крім того, він дозволяє інвестувати вільні грошові кошти з метою отримання додаткового доходу. Для цього існує безліч інструментів, наприклад, кредитування, купівля цінних паперів. Ті, кому не вистачає фінансів, можуть отримати позику або інвестиції і виробляти затребувану продукцію, надати послугу, покривати поточні витрати і т. п. У той же час на всіх учасників впливає кон'юнктура ринку, його розвиток. 

Незнання того, як він влаштований, нерідко відлякує інвесторів-початківців з обмеженим досвідом взаємодії. Реальність  така, що інвестиційний ринок дійсно несе фінансові ризики, але в той же час при грамотному і дисциплінованому підході дозволяє ефективно збільшити власний капітал. Тому важливо ознайомитися з базовими принципами його функціонування. 

Слід зазначити, що між інвестиційним та фондовим ринком відмінностей не багато, в країнах Заходу це синоніми. Це пов'язано з тим, що основною  інвестицією в розвинених економіках є переважно акції.

Структура інвестиційних ринків 

Інвестиційні ринки володіють складною, багаторівневою структурою. Їх не можна назвати однорідними. Загальна класифікація відбувається шляхом виділення основних форм об'єктів інвестування (активів), які можуть включати в себе: 

 • реальні ─ нерухомість, природні ресурси, будь-які матеріальні товари; 

 • фінансові ─ акції, облігації, валюта, депозити і т. п.; 

 • інтелектуальні ─ нематеріальні активи, наприклад, патенти, стартапи, авторські права на музику, друковану продукцію та інше. 

Інвестиційний ринок в загальному розумінні є сукупністю фондового, облігаційного, деривативного, фізичного, валютного, позабіржового ринків і т. п. У свою чергу, всередині кожного з типів передбачена додаткова спеціалізація. 

Основним ринком є ​​фондовий. Він добре знайомий навіть початківцям інвесторам. Фондовий ринок дозволяє здійснювати операції купівлі-продажу цінних паперів публічних компаній. Для інвесторів, які вирішили вкласти гроші в такі активи, існує два основних способи заробітку. Перший заснований на різниці в ціні при покупці і продажу. Другий ─  це отримання дивідендів. 

Фондовий підрозділяється на первинний (там проходить перше публічне розміщення акцій або IPO) і вторинний, що дозволяє вести торгівлю активами вже після IPO. На ньому відбувається перерозподіл акцій між учасниками. 

Ринок облігацій (кредитний) використовується урядами різних країн, компаніями, фінансовими посередниками для випуску боргових інструментів з метою залучення капіталу.В подальшому емітенти виробляють регулярні виплати відповідно до умов угоди, а коли настає термін погашення боргу ─ виплачують його основну суму. Найбільш поширеними типами фінансових інструментів, що випускаються на цьому ринку, є облігації, векселі і депозитні сертифікати. Існують також більш екзотичні види боргів, наприклад, цінні папери, забезпечені іпотекою (MBS). 

Деривативний (терміновий, похідний) відкриває можливість торгувати вторинними цінними паперами, наприклад, опціонами, ф'ючерсами. Їх вартість визначається базовим активом. Це можуть бути акції, біржові індекси, процентні ставки і т. п. 

Популярний серед інвесторів і ринок фізичних активів. До них відносять нерухомість, метали, ювелірні вироби, зерно і багато іншого. Торгівля на ринку фізичних активів пов'язана з ризиками і витратами, наприклад, при зберіганні металів, зерна, продукції і т. п. Валютний (Форекс) дозволяє отримувати прибуток завдяки спекуляціям на зміну вартості обмінних курсів між валютами. 

Позабіржові ринки не мають матеріального становища, а торгівля на них ведеться між трейдерами без допуску брокерів. Як правило, на них обертаються акції невеликих компаній. 

Кон'юнктура інвестиційного ринку 

Під цим мається на увазі сукупність факторів, які визначають поточне співвідношення основних елементів на одному із структурних сегментів або в глобальних масштабах інвестиційного ринку. Характеризується динамічністю і перманентним циклічним розвитком. Основні елементи інвестиційного ринку включають в себе: 

 • попит; 

 • пропозицію; 

 • ціну; 

 • конкуренцію.

Нерідко сюди зараховують і обсяги реалізації. Співвідношення основних елементів перманентно змінюється під дією загальноекономічних і внутрішньоринкових факторів. Кон'юнктурний цикл включає 4 стадії: 

 • підйом; 

 • бум; 

 • ослаблення; 

 • спад. 

З огляду на мінливість кон'юнктури інвестиційного ринку, перед тим як вкладати гроші в активи, потрібно розробити ефективну стратегію, засновану на систематичному дослідженні та аналізі. Особливу увагу важливо приділити тим сегментам, куди планується інвестувати. Потрібно скласти прогноз, відстежуючи поточний стан ринку і порівнюючи його з попереднім періодом. 

Без цієї роботи зробити грамотне, економічно обґрунтоване вкладення досить складно, і торгівля стає близька до азартної розваги. Якщо хочеться інвестувати, але не вистачає знань, можна пройти навчальні курси або звернутися до фінансових експертів.

Популярні статті

Замовте безкоштовну консультацію щодо послуг ТОВ «ФРIДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»