Freedom Holding Corp. отримав виручку $435,6 млн за 2 квартал 2024 фінансового року

За три місяці, що закінчилися 30 вересня 2023 і 2022 років, виручка Freedom Holding Corp. склала $435,6 млн і $180,1 млн відповідно.

Прибуток за звітний період був значно вищим, ніж за квартал, що закінчився 30 вересня 2022 року. Переважно це пов'язано зі збільшенням відсоткових доходів, чистої виручки від торгових цінних паперів, доходів від страхових компаній і збільшенням комісійних доходів між двома періодами.

Основні зміни виручки на 142%, або $255,5 млн, відбулися у зв’язку з нижченаведеними факторами:

  • Відсоткові доходи холдингу підвищилися на 261%, або $154,1 млн. Це обумовлено збільшенням власного портфеля цінних паперів, а також виданих банківських позик. Більш того, в цьому кварталі клієнти брокера активніше торгували, фінансуючи власні позиції за допомогою маржинального кредитування.
  • Чистий прибуток від торговельних цінних паперів підвищився на 464%, або $41,8 млн. Протягом звітного періоду Freedom Holding Corp. реалізував прибуток за торговельними цінними паперами в розмірі $41,1 млн. Також холдинг визнав нереалізований чистий прибуток у зв'язку з позиціями за цінними активами, які не було продано станом на 30 вересня 2023 року, у розмірі $9,7 млн. 
  • Доходи від страхової діяльності підвищилися на 121%, або $31,8 млн, що стало можливим за рахунок розширення страхового бізнесу.
  • Комісійні доходи зросли на 34%, або $28,5 млн, що обумовлено загальним зростанням операційної діяльності холдингу в період між двома кварталами. 
  • Витрати Freedom Holding Corp. у другому кварталі 2024 фіскального року збільшилися на 154%, або $182,6 млн. Це пояснюється збільшенням відсоткових відсоткових витрат. Також причиною стало зростання заробітної плати та премій з огляду на активний розвиток бізнесу та діяльності холдингу, що приносить дохід, а також інтеграції цілей з придбання компаній.

Головні критерії, що вплинули на зміну витрат:

  • збільшення процентних витрат на 241%, або $98,5 млн, вплинуло їх збільшення за короткостроковим фінансуванням за допомогою угод РЕПО у зв'язку з розширенням обсягу такого фінансування, а також підвищення відсоткових витрат за депозитами клієнтів; 
  • зростання витрат на заробітну плату і бонуси на 132%, або $22,8 млн, відбулося через розширення діяльності холдингу та загалом посилення робочої сили за рахунок найму і придбань.

Чистий прибуток холдингу склав $115,4 млн. Прибуток на акцію FRHC, розрахований виходячи із середньозваженої кількості акцій у 58,5 млн штук, склав $1,97. Інший сукупний дохід збільшився з $10,3 до $87,8 млн. Активи холдингу зросли на 40% — з $5,085 до $7,138 млн. Зобов'язання збільшилися на 44% — з $4,314 до $6,224 млн.

Станом на 30 вересня 2023 року кількість брокерських клієнтських рахунків холдингу становила 434 тис., що на 9%, або 35 тис., більше, порівняно з кількістю брокерських клієнтських рахунків на 30 червня 2023 календарного року.

Популярні статті

Замовте безкоштовну консультацію щодо послуг ТОВ «ФРIДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»