Виручка Freedom Holding Corp. за підсумками III кварталу 2024 фінансового року склала $418,6 млн

За три місяці, що закінчилися 31 грудня 2023, виручка Freedom Holding Corp. склала $418,6 млн. Показник виявився значно вищим, ніж за підсумками аналогічного періоду попереднього року – $214 млн. Здебільшого це пов'язано зі збільшенням відсоткових доходів, доходів від страхових компаній та комісійних доходів між двома періодами.

Зміни виручки на $204,6 млн, або 96%, зумовлені такими факторами:

  • Комісійні доходи підвищилися на 49%, або $39,3 млн, що зумовлено загальним зростанням операційної діяльності Компанії у період між двома кварталами. Крім цього, на збільшення показника вплинув дохід, отриманий від обробки платежів у PayBox та її дочірніх компаніях, а також зростання комісійних доходів від брокерських послуг через збільшення обсягу торгів у період між двома кварталами.
  • Відсоткові доходи холдингу зросли на 182%, або $146,2 млн. Це пов'язано зі збільшенням власного портфеля цінних паперів, а також виданих банківських позик. Ба більше – у цьому кварталі клієнти брокера активніше торгували, фінансуючи власні позиції з допомогою маржинального кредитування.
  • Доходи від страхової діяльності підвищилися на 177% або $50,5 млн, що стало можливим завдяки розширенню страхового бізнесу.
  • Чистий збиток/прибуток від торгових угод із цінними паперами зменшився на 120%, або $30,1 млн. Протягом звітного періоду Freedom Holding Corp. реалізувала прибуток з торговими угодами з цінними паперами у вигляді $9,4 млн. Більшість цього прибутку було реалізовано з допомогою продажу боргових цінних паперів АТ «Казахстанський фонд стійкості». Також холдинг визнав нереалізований чистий збиток у зв'язку з позиціями щодо цінних паперів, які не були продані станом на 31 грудня 2023 року, у $14,4 млн. Більшість нереалізованого чистого прибутку припадає на боргові цінні папери АТ «Казахстанський фонд стійкості».
  • Чистий збиток за похідними фінансовими інструментами збільшився на 98%, або $21 млн. Зміна була здебільшого пов'язана з негативною переоцінкою валютних свопів.

Витрати Freedom Holding Corp. у третьому кварталі 2024 фіскального року збільшилися на 89%, або $144,5 млн. Це пояснюється збільшенням відсоткових, а також комісійних витрат. Нижче наведено основні критерії, що вплинули на зміну витрат:

  • На збільшення процентних витрат на $79,2 млн, або 152%, вплинуло їх збільшення щодо короткострокового фінансування через угоди РЕПО у зв'язку з розширенням обсягу такого фінансування, а також підвищення процентних витрат за депозитами клієнтів.
  • Комісійні витрати збільшилися на $24,5 млн., або 134%. Зміна здебільшого пов'язана зі збільшенням витрат на агентські збори, що зумовлено збільшенням страхових продуктів, що передаються на аутсорсинг стороннім торговим агентам.
  • Обсяг страхових виплат за вирахуванням перестрахування збільшився на $23,6 млн, або 135%. Збільшення було здебільшого пов'язане зі збільшенням витрат на створення страхового резерву, яке корелює з отриманими преміями за період.
  • Зростання витрат на заробітну плату та бонуси на $23,5 млн, або 109%, відбулося через розширення діяльності холдингу та загалом посилення робочої сили шляхом найму та придбань.

Чистий прибуток холдингу склав $96,4 млн. Прибуток на акцію FRHC, розрахований виходячи із середньозваженої кількості акцій у 58,5 млн штук, склав $1,65. Інший сукупний дохід становив $124 млн.

Активи холдингу зросли на 46,5% порівняно з показником на 31 березня 2023 року – з $5,085 до $7,449 млн. Зобов'язання збільшилися на 49% – з $4,314 до $6,410 млн.

Станом на 31 грудня 2023 року кількість брокерських клієнтських рахунків холдингу становила 458 тис., що на 24 тис., або 6% більше, порівняно з кількістю брокерських клієнтських рахунків на 30 вересня 2023 року календарного року.

Популярні статті

Замовте безкоштовну консультацію щодо послуг ТОВ «ФРIДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»